Privacyverklaring sollicitanten

Bronkhorst High-Tech B.V. en gelieerde ondernemingen (verder te noemen Bronkhorst High-Tech B.V.) hecht er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van jouw privacy. Door het invullen van het sollicitatieformulier op www.careers.bronkhorst.com/vacatures en toestemming te geven of door het solliciteren per e-mail via [email protected], ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Bronkhorst High-Tech B.V. en dat deze worden opgenomen in onze database.

Doel en behandeling van de persoonsgegevens

Bronkhorst High-Tech B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) door middel van het sollicitatieformulier, CV’s, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn persoonlijke gegevens, opleidingsinformatie en arbeidsgeschiedenis.

Wij ontvangen en bewaren alle persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons doorgeeft bij het gebruik maken van onze website via ons sollicitatieformulier en/of ons per e-mail stuurt. Je bent natuurlijk niet verplicht tot het verstrekken van deze informatie, welke wij jou vragen. Wel kan het niet voorzien van bepaalde gegevens van invloed zijn op ons vermogen om jouw sollicitatie in behandeling te nemen of te kunnen beoordelen. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 1) het invullen van onze actuele en toekomstige personeelsbehoeftes binnen Bronkhorst High-Tech B.V, 2) het beantwoorden van jouw vragen en verzoeken en 3) het verbeteren en personaliseren van onze communicatie met jou. Hierbij zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de baan waarvoor je gesolliciteerd hebt.
Bronkhorst High-Tech B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doelen te verwerken. Wij hebben het gerechtvaardigd belang personeel te werven dat zo goed als mogelijk aansluit bij de functie. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval je ons toestemming hebt gegeven jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor één jaar op te slaan in onze database. Je hebt het recht deze toestemming op ieder moment in te trekken.

Alle persoonsgegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Bronkhorst High-Tech B.V. Wij zullen de informatie niet verkopen, distribueren en/of aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wel behouden wij ons het recht voor om jouw persoonsgegevens te delen met gelieerde dochterondernemingen.

Wij maken gebruik van externe diensten voor de opslag van (delen van) onze personeelsadministratie, waar jouw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze providers van deze diensten verstrekt. Voor de afhandeling van sollicitaties maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden (https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/you-own-your-data).

Cookies

Deze website gebruikt "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar jou zijn verzonden en worden tijdelijk opgeslagen door de browser op jouw computer. Er zijn twee soorten cookies die op deze website worden gebruikt:

  • Cookies die het functioneren van deze website mogelijk maken;
  • Cookies die het mogelijk maken voor ons om anonieme gegevens te verzamelen en te analyseren over het gedrag van de bezoekers op de website;
  • Deze typen cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden: analyseren bezoekers gedrag en kunnen verbeteren van de inhoud en functionaliteit van de website.

Via onze website is er ook een cookie geplaatst van Google (zie https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=nl) en Hotjar (zie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy en (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment), als onderdeel van hun analytics diensten. We gebruiken deze diensten om te volgen en te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Google en Hotjar kunnen deze informatie verstrekken aan derden indien zij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of indien derden de informatie namens Google of Hotjar verwerken. De gegevens die zijn verzameld door Google en Hotjar zijn geanonimiseerd waar mogelijk. De gegevens die worden verzameld via deze cookies worden niet gebruikt voor de identificatie van individuele personen of profielen van bezoekers van onze website en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven vermeld en niet worden overgedragen of ter beschikking gesteld aan andere partijen.

 

Bewaartermijn

Sollicitanten geven toestemming om de persoonsgegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure te bewaren. Uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren in het kader van eventuele andere lopende en/of toekomstige interessante vacatures. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaren. Op jouw verzoek verwijderen we jouw persoonsgegevens per direct uit onze database. Dien in dat geval een schriftelijk verzoek in per e-mail via [email protected].

Beveiliging

Bronkhorst High-Tech neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen alle redelijk mogelijke organisatorische en technische (beveiligings-)maatregelen, ter bescherming van jouw persoonsgegevens om misbruik, verlies en andere onverwachte veiligheidsbreuken tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons

Blijf op de hoogte

Bronkhorst High-Tech B.V. behoudt zich het recht voor om, op basis van de meest recente wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om de privacyverklaring voor sollicitanten regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om je persoonsgegevens te verkrijgen of de gegevens over te dragen aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: Robert Tiessink, Nijverheidsstraat 1a, 7261 AK, Ruurlo, the Nederland, +31 573 458800, [email protected]. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Bronkhorst High-Tech BV
Nijverheidsstraat 1A
7261 AK Ruurlo
Nederland
Tel.: +31 573 458800
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.bronkhorst.com

Privacyverklaring (versie 2) gepubliceerd: 23-09-2019


Bronkhorst High-Tech B.V.

Nijverheidsstraat 1A
NL-7261 AK Ruurlo (NL)
Tel. +31 573 45 88 00
[email protected]

Copyright © 2023 Bronkhorst. All rights reserved.     Sitemap     Disclaimer     Privacy note